Rekisteri- ja tietosuojaseloste | Lähialuematkat

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Asiakasrekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Oy Russian Tours Ltd. Lähialuematkat
Y-tunnus 1470024-3
Kilpailu- ja kuluttajaviraston rekisterinumero 432/01/MjMv
Vuorimiehenkatu 3, 00140 HELSINKI
Yhteystiedot: p. +358 9 6689 5730, sp. info@lahialuematkat.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Toimitusjohtaja Peter Holst
Vuorimiehenkatu 3, 00140 HELSINKI
sp. peter.holst@lahialuematkat.fi

3. Rekisterin nimi
Oy Russian Tours Ltd. Lähialuematkojen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Tietoja käytetään sovittujen palveluiden tuottamiseen, palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Oy Russian Tours Ltd. Lähialuematkojen yhteistyökumppanit kuten rautatie-, laiva- ja lentoyhtiöt, hotellit ja matkakohdemaan paikalliset yhteistyökumppanit voivat käsitellä tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin Oy Russian Tours Ltd. Lähialuematkojen toimeksiannosta ja lukuun. Tietoja voidaan käyttää mainonnan ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö

  • etu- ja sukunimi
  • lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka
  • puhelinnumero 
  • sukupuoli
  • syntymäaika niillä matkoilla, joissa se vaaditaan (esim. laivamatkat)
  • syntymäpaikka niillä matkoilla, joissa se vaaditaan (esim. viisumin anomista varten)
  • passin numero ja voimassaolotiedot niillä  matkoilla, joissa se vaaditaan (esim. viisumin anomista varten)
  • vakuutustiedot niillä matkoilla, joissa se vaaditaan (esim. viisumin anomista varten)
  • tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan luovuttamat tiedot, julkiset lähteet, ostetut tai yhteistyökumppaneiden kautta hankitut rekisterit.

7. Tietojen säännömukaiset luovutukset
Oy Russian Tours Ltd. Lähialuematkat ei luovuta asiakkaan henkilötietoja ulkopuolisille kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta ellei kyseessä ole viranomaisen määräys, rikostutkinta tai muu lainsäädännöllinen syy.

8. Tietojen säännönmukainen siirto
Oy Ltd Russian Tours Lähialuematkat ei säännönmukaisesti luovuta henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei lainsäädäntö tai kansainväliset sopimukset aseta velvoitetta luovuottaa tietoja (esim. Venäjän raja- ja tulliviranomaisille). Oy Russian Tours Ltd. Lähialuematkat voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä myös asiakkuuden päättymisen jälkeen, ellei asiakas sitä kiellä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot tallennetaan salasanoin ja palomuurilla suojattuun ATK-järjestelmään, jossa tiedot säilytetään ohjelmistontoimittajan asiakaskohtaisessa relaatiotietokannassa. Tietokanta sijaitsee Oy Russian Tours Ltd. Lähialuematkojen suojatussa sisäverkossa. Tietokantaan ei ole pääsyä julkisesta verkosta.  Asiakkaalla on oikeus tarkastaa varausjärjestelmässä olevat, häntä koskevat tiedot ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä tässä selosteessa ilmoitettuun osoitteeseen.

10. Verkkopalvelun evästeistä
Oy Russian Tours Ltd. Lähialuematkat kerää www.lahialuematkat.fi-sivuston käyttäjien päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden avulla. Evästeiden (cookies) avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä. Evästeiden käytön tarkoitus on parantaa ja mukauttaa käyttäjän käyttökokemusta sivustolla sekä auttaa analysoimaan ja kehittämään sivustoa edelleen. Evästeiden avulla kerättyä tietoa hyödynnetään myös viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston tai sen osien toiminnallisuuteen. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja.