Venäjälle matkustaminen ja viisumit (päivitys 10.12.2021) | Lähialuematkat

Venäjälle matkustaminen ja viisumit (päivitys 10.12.2021)

Suomen ja Venäjän välistä matkustamista koskevat viisumi- ja matkustamissäännöt ja rajoitukset ovat säilyneet pääosin ennallaan. Tiedotetta on päivitetty 10.12.2021

Viisumityypit ja matkan tarkoitus  

Venäjän konsulaatti myöntää tällä hetkellä turisti-, liikematka- ja työntekoviisumeita myös monikertaviisumeina. Kulttuurisuhteet-viisumien myöntämisessä on vielä rajoituksia. Venäjälle ei toistaiseksi voi myöskään matkustaa e-viisumilla.

Venäjä on päivittänyt viisumityyppejä ja matkan tarkoitusta koskevaa lainsäädäntöä 8.2.2021 alkaen. Matkan tarkoitusta on seuraavilta osin muutettu:

• Tekninen huolto -viisumi on poistunut käytöstä eikä konsulaatti enää myönnä ao. viisumityyppiä. Uutena matkan tarkoituksena on asennustyö (монтажные работы), joka on työntekoviisumin alalaji. Asennustyö-viisumia varten virallinen kutsu pitää hankkia Venäjän sisäasiainministeriöstä.

• Yrityksen suoralla kutsulla (pyyntökirjeellä) voi jatkossa anoa ainoastaan yleisliikematkaviisumia (business/ деловая).

• Lapselle myönnettävä monikertaviisumi, jossa matkan tarkoituksena on perheenjäsen,  myönnetään ainoastaan sisäasiainministeriön kutsun perusteella. Ohjeistamme myöhemmin, miten voit hankkia tämän viisumin Lähialuematkojen kautta.

Huomaathan, että ennen 8.2.2021 myönnetyillä viisumeilla voi matkustaa normaalisti. Halutessasi saat tarkempaa tietoa yksityiskohdista asiakaspalvelustamme.

Matkustaminen Suomesta Venäjälle 

Lentäen Pietariin ja Moskovaan 

Venäjä on poistanut tammikuun lopulla maahantulorajoitukset lentoliikenteen osalta Suomen kansalaisilta sekä henkilöiltä, joilla on Suomessa pysyvä oleskelulupa. 14.04.2021 alkaen Venäjälle lentäen saapuminen on sallittu sekä suorilla lennoilla että vaihtoyhteydellisillä lennoilla. Ota huomioon että voit saapua Venäjälle lentäen ainostaan maista, joiden kanssa lentoliikenne on virallisesti avattu. 

Suomen kansalainen saa lentää Venäjälle rajoituksetta, edellyttäen voimassa olevaa viisumia. Suomessa pysyvästi asuvan ulkomaalaisen pitää voimassa olevan viisumin lisäksi esittää lähtöselvityksessä todistus pysyvästä oleskeluoikeudesta Suomessa, kuten oleskelulupa tai maistraatin (Digi- ja väestötietovirasto) antama asuinpaikkatodistus.

Junalla Pietariin

12.12.2021 alkaen Venäjälle junalla saapuminen on sallittu. Ainoastaan Suomen ja Venäjän kansalaiset voivat matkustaa junalla. Suomen kansalainen saa matkustaa junalla Venäjälle rajoituksetta, edellyttäen voimassa olevaa viisumia.

Maarajoilla rajoitukset edelleen voimassa

Maarajojen kautta Venäjälle saavuttaessa rajoitukset ovat edelleen voimassa. Tällä hetkellä ulkomaan kansalaiset voivat ylittää maarajan seuraavista syistä: 1) valtiollinen yhteistyö, tavara- ja henkilöliikennettä hoitavat kuljettajat, lento-, laiva- ja junahenkilökunta, 2) Venäjän kansalaisen perheenjäsenet ( vanhemmat, isovanhemmat, lapset, lapsenlapset, sisarukset), lähisukulaisen hautajaiset, 3) oleskeluluvan haltijat, 4) asennustyötä ja teknistä huoltoa suorittavat työntekijät, joilla on venäläisen asiakkaan hankkima, toimialan ministeriön myöntämä maahantulolupa, 8.2.2021 alkaen uusia tekninen huolto -viisumeita ei myönnetä, korvaava viisumityyppi on asennustyö ”монтажные работы», joka on työntekoviisumin alalaji. 5) lääketieteelliset syyt, kiireellistä hoitoa tarvitsevat ulkomaalaiset kansalaiset. Näiden lisäksi maarajan saa ylittää erillisluvalla korkeasti koulutetun työntekijäviisumin haltija. Näiden lisäksi maarajan saa ylittää venäjän hallituksen asetuksessa 763-р mainitut henkilöt. 

 

Covid-testi ja karanteeni

Venäjälle saavuttaessa ulkomaan kansalaisen on esitettävä rajaviranomaiselle enintään 48 tuntia vanha (10.12.2021 alkaen) todistus negatiivisesta Covid-19 PCR-testistä englannin- tai venäjänkielisenä. Testitulos vaaditaan myös matkustajilta, jotka jatkavat kolmanteen maahan. Huomaathan, että todistus koronan sairastamisesta, todistus rokotuksesta tai ennen matkaa tehty vasta-ainetesti eivät kelpaa Venäjän rajaviranomaiselle ulkomaan kansalaisten osalta. 

Venäjän kansalaiselta ei vaadita ennakkoon tehtyä negatiivista testitulosta Venäjälle saapumiseen, mutta hänen on tehtävä covid-19 testi 72 tunnin sisällä maahan saapumisesta sekä täytettävä saapuvan kansalaisen lomake gosuslugi.ru verkkopalvelussa. 15.04.2021 alkaen testipakko on voimassa myös maarajan kautta matkustettaessa. 07.07.2021 alkaen Venäjän kansalaisen ei tarvitse tehdä testiä eikä jäädä karanteeniin, mikäli hänellä on Venäjän gosuslugi.ru -palvelussa myönnetty rokotusrodistus, (voimassa 1 vuosi) tai Venäjän gosuslugi.ru -palvelussa todistus Covid-19 sairastumisesta (voimassa 6 kk). Ulkomailla tehtyjä rokotuksia tai sairaustodistuksia ei hyväksytä.

14 vuorokauden karanteeni on pakollinen ainoastaan Venäjälle töihin saapuvilla henkilöillä. Muiden osalta karanteenimääräys on peruttu.

 

Saapuminen Venäjältä Suomeen

Matkustettaessa lentämällä Suomeen - tarkista lentoyhtiöltä vaaditaanko Covid-19 testitulosta lennolle pääsemiseksi.

 

Suomeen saapuvilta henkilöiltä edellytetään 12.7.2021 alkaen todistusta saadusta hyväksyttävästä koronavirusrokotussarjasta tai kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronavirustaudista. Jos henkilöllä on esittää todistus jommastakummasta edellä mainitusta, ei hänellä ole Suomeen saapuessaan muita terveysturvallisuuteen liittyviä velvollisuuksia.

Muiden henkilöiden tulee esittää todistus ennen maahan saapumista tehdystä negatiivisesta koronavirustestistä tai todistus vähintään 14 vuorokautta ennen maahan saapumista saadusta ensimmäisestä rokoteannoksesta. Molemmissa edellä mainituissa tapauksissa henkilön tulee lisäksi käydä testissä 3–5 vuorokauden kuluttua maahan saapumisestaan. Kontakteja tulee välttää ja pysytellä kotona tai majapaikassa, kunnes negatiivinen tulos on varmistunut.

Jos Suomeen saapuvalla henkilöllä ei ole esittää todistusta koronarokotussarjasta, sairastetusta koronavirustaudista, negatiivisesta testitodistusta tai vähintään 14 vuorokautta ennen maahan saapumista saadusta ensimmäisestä rokoteannoksesta, tulee hänen käydä koronavirustestissä heti Suomeen saavuttuaan ja toisessa testissä 3–5 vuorokauden kuluttua maahan saapumisestaan.

Velvollisuus esittää todistus tai osallistua testiin ei koske henkilöitä, jotka saapuvat Suomeen maasta tai alueelta, jossa koronavirustaudin ilmaantuvuus tai muuntuneen viruksen yleisyys ei aiheuta erityistä epidemian leviämisen riskiä. Valtioneuvosto on antanut asetuksen näistä maista ja alueista. Nämä ovat Australia, Hongkong, Islanti, Israel, Kiina, Macao, Malta, Puola, San Marino, Singapore, Uusi-Seelanti ja Vatikaani sekä Norjan Omasvuonon, Kaivuonon, Raisin, Koutokeinon, Kaarasjoen, Tenon, Uuniemen ja Etelä-Varangin kunnat. Asetusta muutetaan epidemiatilanteiden muuttuessa.

Velvollisuus käydä testissä koskee yli 16-vuotiaita. Laissa määritellään myös joitakin poikkeusryhmiä, joita todistus- ja testivaatimus ei koske. 

Venäjän kansalaisen oikeus poistua Venäjältä

Venäjän kansalaisten oikeutta poistua Venäjältä on rajoitettu ainoastaan maaliikenteen osalta, kun taas lentoteitse sekä junalla maasta voi poistua rajoituksitta. Maarajojen yli Venäjältä voi poistua mm. seuraavista syistä: henkilöllä on toisen maan kansalaisuus, oleskelulupa, hän muuttaa töihin tai opiskelemaan toiseen maahan, lähisukulaisen luona vierailu, asunnon tai- kiinteistön omistus ulkomailla ja pakottavat lääketieteelliset syyt. Lisäksi tiettyjä työtehtäviä hoitavat työntekijät voivat anoa hallitukselta lupaa poistua maasta. Venäjän kansalaisuutta koskeva rajoitus ei koske tavara- tai henkilöliikennettä hoitavia kuljettajia eikä lento-, juna- ja laivahenkilökunnan liikennettä.

 

Tutustu tarkemmin 

Finnairin matkustustiedote  

Aeroflotin ohjeistus

Suomen valtioneuvoston ohjeistus maahantulon rajoitukset 

Venäjän kansalaisten matkustaminen Suomeen

Venäjän hallituksen määräys Covid19-ajan poikkeuksista koskien maahantulosääntöjä 

Venäjän terveysviranomaisen asetus koskien maahantulosääntöjä 

Gosuslugi.ru - viranomaissivusto 

Venäjän hallituksen 8.2.2021 voimaan astuva määräys

Venäjän hallituksen asetus  763-p