Venäjälle matkustaminen ja viisumit (päivitys 19.5.2021) | Lähialuematkat

Venäjälle matkustaminen ja viisumit (päivitys 19.5.2021)

Suomen ja Venäjän välistä matkustamista koskevat viisumi- ja matkustamissäännöt ja rajoitukset ovat säilyneet pääosin ennallaan. Tiedotetta on päivitetty 19.5.

Viisumityypit ja matkan tarkoitus  

Venäjän konsulaatti myöntää tällä hetkellä turisti-, liikematka- ja työntekoviisumeita myös monikertaviisumeina. Kulttuurisuhteet-viisumien myöntämisessä on vielä rajoituksia. Venäjälle ei toistaiseksi voi myöskään matkustaa e-viisumilla.

Venäjä on päivittänyt viisumityyppejä ja matkan tarkoitusta koskevaa lainsäädäntöä 8.2.2021 alkaen. Matkan tarkoitusta on seuraavilta osin muutettu:

• Tekninen huolto -viisumi on poistunut käytöstä eikä konsulaatti enää myönnä ao. viisumityyppiä. Uutena matkan tarkoituksena on asennustyö (монтажные работы), joka on työntekoviisumin alalaji. Asennustyö-viisumia varten virallinen kutsu pitää hankkia Venäjän sisäasiainministeriöstä.

Sisä-  tai ulkoasiainministeriön ennen 8.2.2021 myöntämiä kutsuja, joissa matkan syy on tekninen huolto voidaan käyttää edelleen viisumihakuun. Konsulaatti myöntää ao. kutsulle edellä mainitun asennustyö-työntekoviisumin. Se voidaan myöntää korkeintaan kaksikertaviisumina, siitäkin huolimatta että tekninen huolto -kutsu olisi myönnetty vuodeksi.

• Yrityksen suoralla kutsulla (pyyntökirjeellä) voi jatkossa anoa ainoastaan yleisliikematkaviisumia (business/ деловая).

• Lapselle myönnettävä monikertaviisumi, jossa matkan tarkoituksena on perheenjäsen,  myönnetään ainoastaan sisäasiainministeriön kutsun perusteella. Ohjeistamme myöhemmin, miten voit hankkia tämän viisumin Lähialuematkojen kautta.

Huomaathan, että ennen 8.2.2021 myönnetyillä viisumeilla voi matkustaa normaalisti. Halutessasi saat tarkempaa tietoa yksityiskohdista asiakaspalvelustamme.

Matkustaminen Suomesta Venäjälle 

Lentäen Pietariin ja Moskovaan 

Venäjä on poistanut tammikuun lopulla maahantulorajoitukset lentoliikenteen osalta Suomen kansalaisilta sekä henkilöiltä, joilla on Suomessa pysyvä oleskelulupa. 14.04.2021 alkaen Venäjälle lentäen saapuminen on sallittu sekä suorilla lennoilla että vaihtoyhteydellisillä lennoilla. 

Suomen kansalainen saa lentää Venäjälle rajoituksetta, edellyttäen voimassa olevaa viisumia. Suomessa pysyvästi asuvan ulkomaalaisen pitää voimassa olevan viisumin lisäksi esittää lähtöselvityksessä todistus pysyvästä oleskeluoikeudesta Suomessa, kuten oleskelulupa tai maistraatin (Digi- ja väestötietovirasto) antama virkatodistus.

 

Maarajoilla rajoitukset edelleen voimassa

Maarajojen kautta Venäjälle saavuttaessa rajoitukset ovat edelleen voimassa. Tällä hetkellä ulkomaan kansalaiset voivat ylittää maarajan seuraavista syistä: 1) valtiollinen yhteistyö, tavaraliikennettä hoitavat kuljettajat, lento-, laiva- ja junahenkilökunta, 2) Venäjän kansalaisen perheenjäsenet, lähisukulaisen hautajaiset, 3) oleskeluluvan haltijat, 4) asennustyötä ja teknistä huoltoa suorittavat työntekijät, joilla on venäläisen asiakkaan hankkima, toimialan ministeriön myöntämä maahantulolupa. 8.2.2021 alkaen uusia tekninen huolto -viisumeita ei myönnetä, korvaava viisumityyppi on asennustyö ”монтажные работы», joka on työntekoviisumin alalaji. 5) lääketieteelliset syyt, kiireellistä hoitoa tarvitsevat ulkomaalaiset kansalaiset. Näiden lisäksi maarajan saa ylittää erillisluvalla korkeasti koulutetun työntekijäviisumin haltija.

 

Covid-testi ja karanteeni

Venäjälle saavuttaessa ulkomaan kansalaisen on esitettävä rajaviranomaiselle enintään 72 tuntia vanha todistus negatiivisesta Covid-19 PCR-testistä englannin tai venäjänkielisenä. Testitulos vaaditaan myös matkustajilta, jotka jatkavat kolmanteen maahan. Huomaathan, että todistus koronan sairastamisesta, todistus rokotuksesta tai ennen matkaa tehty vasta-ainetesti eivät kelpaa Venäjän rajaviranomaiselle. Päivitys 07.05.2021:  Enintään 72 tuntia vanha englannin- tai venäjänkielinen todistus negatiivisesta Covid-19 PCR-testistä vaaditaan ulkomaan kansalaisilta myös matkustettaessa Venäjälle maarajojen kautta. 

Venäjän kansalaiselta ei vaadita ennakkoon tehtyä negatiivista testitulosta Venäjälle saapumiseen, mutta hänen on tehtävä covid-19 testi 72 tunnin sisällä maahan saapumisesta sekä täytettävä saapuvan kansalaisen lomake gosuslugi.ru verkkopalvelussa. 15.04.2021 alkaen testipakko on voimassa myös maarajan kautta matkustettaessa. 01.05.2021 alkaen Venäjän kansalaisen on suoritettava 2 testiä Venäjälle saapumisen jälkeen, ensimmäinen testi on tehtävä kolmen päivän sisällä ja sen tulosta on odotettava eristyksessä. Toinen testi on tehtävä viiden päivän sisällä Venäjälle saapumisesta. Testien välissä pitää olla vähintään 24 tuntia. Molempien testien tulokset on välittömästi ladattava Gosuslugi.ru -nimiselle viranomaissivustolle.

14 vuorokauden karanteeni on pakollinen ainoastaan Venäjälle töihin saapuvilla henkilöillä. Muiden osalta karanteenimääräys on peruttu.

 

Saapuminen Venäjältä Suomeen

Matkustettaessa lentämällä Suomeen - Covid-19 testitulos tarvitaan

Finnair vaatii kaikilta Suomeen saapuvilta englanninkielisen todistuksen negatiivisesta Covid-19 testistä tai todistuksen jo sairastetusta koronavirusinfektiosta. Tämä koskee myös maahan saapuvia Suomen kansalaisia. Testitulosta ei kuitenkaan vaadita alle 12-vuotiailta lapsilta eikä Helsingistä kansainväliselle jatkolennolle matkustavilta. Finnair hyväksyy alle 72 tuntia vanhan PCR-testin tai LAMP-testin sekä Antigeeni-testin, joka on alle 48 tuntia vanha.

Negatiivisesta testituloksesta kertovassa todistuksessa pitää olla seuraavat tiedot: henkilön nimi, syntymäaika, testin tulos, testimenetelmä, näytteenoton ajankohta, näytteen analysointiajankohta, testituloksen antoajankohta sekä testituloksen myöntäjä.

 

Matkustettaessa maarajan kautta Suomeen

Venäjältä maarajojen kautta Suomeen saapuvilta ei vaadita ennakkoon otettua koronatestiä.

 

Karanteenisuositus koskee kaikkia maahan saapuvia matkustajia. 

Kaikille Suomeen sapuville suositellaan 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia, jota voi halutessaan lyhentää kahdella vapaaehtoisella koronatestillä.

 

Venäjän kansalaisen oikeus poistua Venäjältä

Venäjän kansalaisten oikeutta poistua Venäjältä on rajoitettu ainoastaan maaliikenteen osalta, kun taas lentoteitse maasta voi poistua rajoituksitta. Maarajojen yli Venäjältä voi poistua yhden kerran mm. seuraavista syistä: henkilöllä on toisen maan kansalaisuus, oleskelulupa, hän muuttaa töihin tai opiskelemaan toiseen maahan, muun lähisukulaisen paitsi perheenjäsenen luona vierailu ja pakottavat lääketieteelliset syyt. Lisäksi tiettyjä työtehtäviä hoitavat työntekijät voivat anoa hallitukselta lupaa poistua maasta. Maasta voi poistua useamman kuin yhden kerran perheenjäsenen luokse vierailua varten. Venäjän kansalaisuutta koskeva rajoitus ei koske tavaraliikennettä hoitavia kuljettajia eikä lento-, juna- ja laivahenkilökunnan liikennettä.

 

Tutustu tarkemmin 

Finnairin matkustustiedote 27.4. koronarokotustodistuksen hyväksymisestä Suomeen saavuttaessa 11.5.2021 alkaen

Aeroflotin ohjeistus

Suomen valtioneuvosto 27.1.2021 maahantulon rajoitukset 

Venäjän kansalaisten matkustaminen Suomeen 17.1.2021

Venäjän hallituksen määräys Covid19-ajan poikkeuksista koskien maahantulosääntöjä 

Venäjän terveysviranomaisen asetus koskien maahantulosääntöjä 

Gosuslugi.ru - viranomaissivusto 

Venäjän hallituksen 8.2.2021 voimaan astuva määräys

Venäjän hallituksen tiedote 25.1.2021 ja karanteenisäännöistä 16.4.2021