E-viisumilla vain lentäen Venäjälle 1.1.2021 alkaen | Lähialuematkat

E-viisumilla vain lentäen Venäjälle 1.1.2021 alkaen

Venäjän hallitus on julkaissut tiedotteen, jonka mukaan koko maan kattava sähköinen viisumi otetaan käyttöön 1.1.2021. Ennen nykyisiä koronatilanteen rajoituksia Venäjälle sai matkustaa e-viisumilla ainoastaan Pietariin, Leningradin alueelle ja Kaliningradiin. Tämä kokeiluaika on nyt päättymässä.

Uuden e-viisumin turvin Venäjä haluaa kehittää matkailua, lisätä maassa vierailevien turistien määrää ja helpottaa matkailijoiden liikkumista maan sisällä. E-viisumi myönnetään 52 maan kansalaisille. Ensi vuoden alussa voimaan astuva e-viisumi poikkeaa joiltain osin aiemmasta.

• e-viisumi haetaan sähköisesti Venäjän viranomaisen järjestelmästä englanniksi tai venäjäksi

• e-viisumilla voi matkustaa koko Venäjälle 29 rajanylityspaikan kautta

• e-viisumilla voi viipyä maassa 16 päivää (aiemmin 8 pv)

• e-viisumi on voimassa 60 päivää myöntämisestä (aiemmin 30 pv)

• e-viisumi on maksullinen, hinta tullee olemaan noin 40 dollaria

• e-viisumi on ilmainen alle 6-vuotiaille

• e-viisumi soveltuu turisti- ja liikematkailuun sekä humanitääriseen matkailuun

• e-viisumi soveltuu Suomesta matkustettaessa toistaiseksi vain lentomatkailuun

Venäjän ulkoministeri on vahvistanut listan rajanylityspaikoista, joista maan rajan voi ylittää e-viisumilla. Valitettavasti listalta ei löydy yhtään Suomen ja Venäjän välistä maarajan ylityspaikkaa. Venäjän hallitus on kuitenkin kertonut, että listalle lisätään uusia rajanylityspaikkoja sitä mukaa, kun se on teknisesti mahdollista.

Nykyisen listauksen mukaisesti Venäjän e-viisumin haltija ei voi ylittää Suomen rajaa bussilla, autolla, pyörällä, kävellen eikä myöskään junalla. Sen sijaan Pietariin ja Moskovaan voi e-viisumin turvin lentää. Myös Pietarin satama löytyy meritarkastusasemien listalta.

Venäjälle on mahdollista matkustaa maarajaa pitkin esimerkiksi autoillen Virosta Narvan kautta. Latviasta Venäjälle mentäessä e-viisumi hyväksytään Ubylinkan raja-asemalla Pihkovassa.

Tästä linkistä voit lukea Venäjän hallituksen tiedotteen ja tarkistaa kaikki tällä hetkellä listalta löytyvät rajanylityspisteet (pdf) http://government.ru/docs/40698/

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi on vaikea ennustaa, milloin e-viisumia päästään hyödyntämään. Lähialuematkat ja SoloVisa-palvelu tulee auttamaan asiakkaitaan e-viisumin hankkimisessa. Kerromme lisätietoja heti, kun Venäjän viranomaiselta niitä saadaan.