Hallituksen 11.6. linjaus matkustusrajoituksista | Lähialuematkat

Hallituksen 11.6. linjaus matkustusrajoituksista

Hallituksen 11.6. esittämän linjauksen mukaisesti sisärajavalvonta muuttuu 15.6. alkaen siten, että rajavalvonnasta Suomessa luovutaan Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan osalta tiettyjen maarajojen ja liikennemuotojen osalta. Sisärajavalvonta jatkuu kuitenkin edelleen Suomen ja muiden Schengen-maiden välisessä liikenteessä. Näin ollen sisärajavalvonta jatkuu esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä toistaiseksi.

Rajaliikenteen rajoitukset jatkuvat nykyisellään ulkorajalla eli Venäjän rajalla ja muista kolmansista maista saapuvien kohdalla 14.7. saakka. Ulkorajoilla sallitaan paluuliikenne Suomeen, kauttakulkuliikenne Helsinki-Vantaan lentokentällä ja muu välttämätön liikenne. Suomen kansalaisen perheenjäsenten maahanpääsy on mahdollista kansallisuudesta riippumatta.

15.6. alkaen omaehtoista karanteenia suositellaan kaikille Suomeen saapuville, jotka tulevat maista, joihin kohdistuu edelleen sisä- tai ulkorajavalvonta. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Ruotsi, Saksa ja Venäjä. Omaehtoista karanteenia ei enää tarvita, jos henkilö saapuu Virosta, Latviasta, Liettuasta, Norjasta, Tanskasta tai Islannista. Myöskään näiden maiden osalta ei ole enää tarvetta välttää tarpeetonta matkustamista. Jokaisen tulee kuitenkin muistaa noudattaa kohdemaan suosituksia ja hygieniaohjeita.

Hallitus tarkastelee tilannetta uudelleen kahden viikon kuluttua.

Linkistä Valtioneuvoston tiedotteeseen asiasta: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/lahimatkailun-rajoituksia-puretaan-osittain-ulkorajoilla-rajoitukset-pysyvat-ennallaan