Yleiset matkapakettiehdot muuttuvat 1.7.2018 | Lähialuematkat

Yleiset matkapakettiehdot muuttuvat 1.7.2018

Suomen Matkatoimistoalan Liitto SMAL ry ja kuluttaja-asiamies ovat neuvotelleet uudet yleiset sopimusehdot, joita sovelletaan matkapaketteihin 1.7.2018 alkaen. Uudistuksen myötä Yleiset valmismatkaehdot muuttuvat Yleisiksi matkapakettiehdoiksi. Matkoihin, jotka asiakas ostaa 1.7.2018 alkaen, sovelletaan uusia matkaehtoja. Ennen 1.7.2018 hankittuihin matkoihin sovelletaan Yleisiä valmismatkaehtoja. 

Matkavakuutukseen kannattaa ottaa peruutusturva

Lähialuematkojen myymien matkojen matkaehtoihin ei tule erityisen suuria muutoksia, sillä Lähialuematkat on tähänkin asti noudattanut yleisiä matkaehtoja, joita on täydennetty omilla tai yhteistyökumppaneiden erityisehdoilla. Yleiset matkapakettieddot tuovat asiakkaalle parannuksen mm. tilanteessa, jossa asiakas peruu itse matkansa;  peruutustapauksessa hänen ei tarvitse edes vähän ennen lähtöä peruuttamastaan matkasta maksaa peruutuskuluna 100% matkan hinnasta,  sillä peruutuskulu voi olla 1.7.  alkaen korkeintaan 95%. Suosittelemme entistä vahvemmin, että matkustajat hankkivat matkavakuutuksen, jossa on peruutusturva; 1.7. alkaen esim. matkan peruuntuessa oman, matkakumppanin tai lähiomaisen sairastuessa vakuutusyhtiöltä voi hakea korvausta matkan hinnasta. Matkanjärjestäjä ei korvaa matkan hintaa sairastapauksessa lääkärintodistusta vastaan, kuten tähän asti ehdot ovat määränneet. Suosittelemme tutustumaan Lähialuematkojen matkoja koskeviin matkaehtoihin huolellisesti ennen matkan varaamista. Kerromme jokaisen matkakuvauksen kohdalla millaisia ehtoja matkaan sovelletaan. 

Lisätietoa: 
Kilpailu- ja kuluttajaviraston julkaisemat  Yleiset matkapakettiehdot

Lähialuematkojen Matkaehdot ja palveluhinnasto