PÄIVITYS 23.2.2021 - VENÄJÄLLE MATKUSTAMINEN JA VIISUMIT | Lähialuematkat

PÄIVITYS 23.2.2021 - VENÄJÄLLE MATKUSTAMINEN JA VIISUMIT

Lue uudempi päivitetty tiedote tästä

Venäjän viisumeita myönnetään jälleen

Venäjän konsulaatti on aloittanut turisti-, liikematka- ja työntekoviisumeiden myöntämisen, myös monikertaisina. Kulttuurisuhteet -viisumeiden myöntämisessä on kuitenkin vielä rajoituksia. Venäjälle ei toistaiseksi voi myöskään matkustaa e-viisumilla.

Lisäksi Venäjän hallitus on päivittänyt viisumityyppejä ja matkan tarkoitusta koskevaa lainsäädäntöä 8.2.2021 alkaen. Matkan tarkoitusta on seuraavilta osin muutettu:

• Tekninen huolto -viisumi on poistunut käytöstä, eikä konsulaatti enää myönnä tätä viisumityyppiä. Uutena matkan tarkoituksena on asennustyö (монтажные работы), joka on työntekoviisumin alalaji. Tätä viisumia varten työntekijän on solmittava työsuhde venäläisen asiakkaan kanssa ja virallinen kutsu tulee hankkia Venäjän sisäasiainministeriöstä.

Päivitys 23.2.2021: Sisäasiain- tai ulkoasiainministeriön matkan tarkoituksella tekninen huolto ennen 8.2.2021 myöntämät kutsut voidaan edelleen käyttää viisumihakuun. Konsulaatti myöntää tälle kutsulle uudenlaisen asennustyö -työntekoviisumin, joka voidaan myöntää korkeintaan kaksikertaviisumina, siitäkin huolimatta että tekninen huolto -kutsu olisi myönnetty vuodeksi.

• Yrityksen suoralla kutsulla (pyyntökirjeellä) voi jatkossa anoa ainoastaan yleisliikematkaviisumia (business/ деловая).

• Lapselle myönnettävä monikertaviisumi matkan tarkoituksena perheen jäsen myönnetään ainoastaan sisäasiainministeriön myöntämän kutsun perusteella. Ohjeistamme myöhemmin, miten voit hankkia tämän viisumin kauttamme.

Huomaathan, että ennen 8.2.2021 myönnetyillä viisumeilla voi matkustaa normaalisti. Olethan meihin yhteydessä, mikäli haluat tarkempaa tietoa yksityiskohdista. Autamme sinua mielellämme.

Matkustaminen Suomesta Venäjälle 

Lentäen Pietariin ja Moskovaan 

Venäjän hallitus poisti maahantulorajoitukset lentoliikenteen osalta Suomen kansalaisilta sekä Suomessa pysyvän oleskeluluvan omaavilta henkilöiltä tammikuun lopulla. Venäjälle saapuminen on sallittu ainoastaan suorilla lennoilla Helsingistä Pietariin ja Moskovaan. 

Suomen kansalainen saa lentää Pietariin ja Moskovaan rajoituksitta, edellyttäen voimassa olevaa viisumia. Suomessa pysyvästi asuvan ulkomaalaisen tulee voimassa olevan viisumin lisäksi esittää lähtöselvityksessä todistus pysyvästä oleskeluoikeudesta Suomessa, kuten oleskelulupa tai maistraatin antama virkatodistus.

Maarajoilla rajoitukset edelleen voimassa

Maarajojen kautta Venäjälle saavuttaessa rajoitukset ovat edelleen voimassa. Tällä hetkellä ulkomaan kansalaiset voivat ylittää maarajan seuraavista syistä: 1) Valtiollinen yhteistyö, tavaraliikennettä hoitavat kuljettajat, lento-, laiva- ja junahenkilökunta, 2) Venäjän kansalaisen perheenjäsenet, lähisukulaisen hautajaiset, 3) Oleskeluluvan haltijat , 4) Asennustyötä ja teknistä huoltoa suorittavat työntekijät, joilla on venäläisen asiakkaan hankkima, toimialan ministeriön myöntämä maahantulolupa. 8.2.2021 alkaen uusia tekninen huolto -viisumeita ei myönnetä, korvaava viisumityyppi on asennustyö ”монтажные работы», joka on työntekoviisumin alalaji. 5) Lääketieteelliset syyt, kiireellistä hoitoa tarvitsevat ulkomaalaiset kansalaiset. Näiden lisäksi maarajan saa ylittää korkeasti koulutetun työntekijäviisumin haltija erillisluvalla.

Covid-testi ja karanteeni

Venäjälle saavuttaessa lentäen on ulkomaalaisen esitettävä rajaviranomaiselle enintään 72 tuntia vanha todistus negatiivisesta Covid-19 PCR-testistä englannin tai venäjänkielisenä. Testitulos vaaditaan myös matkustajilta, jotka jatkavat kolmanteen maahan. Huomaathan, että todistus koronan sairastamisesta tai ennen matkaa tehty vasta-ainetesti eivät kelpaa Venäjän rajaviranomaiselle.

Maarajojen kautta matkustettaessa Venäjälle todistusta negatiivisestä Covid-19 testistä ei tarvita, ellei tietylle alueelle ole erikseen määrätty testipakkoa.

Venäjän kansalaiselta ei vaadita negatiivista testitulosta Venäjälle saapumiseen, mutta hänen on tehtävä covid-19 testi 72 tunnin sisällä maahan saapumisesta. Negatiivinen testitulos on ladattava Gosuslugi.ru -nimiselle viranomaissivustolle.

14 vuorokauden karanteeni on pakollinen ainoastaan Venäjälle töihin saapuvilla henkilöillä. Muiden osalta karanteenimääräys on peruttu.

Saapuminen Venäjältä Suomeen

Lentäen Suomeen - Covid-19 testitulos tarvitaan

Finnair vaatii kaikilta Suomeen saapuvilta englanninkielisen todistuksen negatiivisesta Covid-19 testistä tai todistuksen jo sairastetusta koronavirusinfektiosta. Tämä koskee myös maahan saapuvia Suomen kansalaisia. Testitulosta ei kuitenkaan vaadita alle 12-vuotiailta lapsilta eikä Helsingistä kansainväliselle jatkolennolle matkustavilta. Finnair hyväksyy alle 72 tuntia vanhan PCR-testin tai LAMP-testin sekä Antigeeni-testin, joka on alle 48 tuntia vanha.

Negatiivisen testituloksen tulee sisältää: henkilön nimi, syntymäaika, testin tulos, testimenetelmä, näytteen oton ajankohta, näytteen analysointiajankohta, testituloksen antoajankohta sekä testituloksen myöntäjä.

Maarajojen kautta Suomeen

Venäjältä maarajojen kautta Suomeen saapuvilta ei vaadita ennakkoon otettua koronatestiä.

Karanteenisuositus koskee kaikkia maahantuloja

Kaikkia maahantuloja koskien suositellaan 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia, jota voi halutessaan lyhentää kahdella vapaaehtoisella koronatestillä.

Venäjän kansalaisen oikeus poistua Venäjältä

Venäjän kansalaisten oikeutta poistua Venäjältä on rajoitettu ainoastaan maaliikenteen osalta, kun taas lentoteitse maasta voi poistua rajoituksitta. Maarajojen yli Venäjältä voi poistua yhden kerran mm. seuraavista syistä: toisen maan kansalaisuus, oleskelulupa, muutto töihin tai opiskelemaan toiseen maahan, muun lähisukulaisen paitsi perheenjäsenen luona vierailu, pakottavat lääketieteelliset syyt. Lisäksi tiettyjä työtehtäviä hoitavat työntekijät voivat anoa hallitukselta lupaa poistua maasta. Maasta voi poistua useamman kuin yhden kerran perheenjäsenen luokse vierailua varten. Venäjän kansalaisuutta koskeva rajoitus ei koske tavaraliikennettä hoitavia kuljettajia eikä lento-, juna- ja laivahenkilökunnan liikennettä.

Lue lisää - linkit 

Venäjän hallituksen määräys Covid19-ajan poikkeuksista koskien maahantulosääntöjä. http://gov.garant.ru/SESSION/PDA/linkProxy?subjectId=73751180&linkType=65537

Venäjän hallituksen 8.2.2021 voimaan astuva määräys, https://rg.ru/2021/01/29/mid-prikaz23235-site-dok.html

Finnairin ohje 28.1.2021, http://www.lentoposti.fi/uutiset/finnair_vaatii_suomeen_saapuvilta_matkustajiltaan_koronatestitodistuksen_28_tammikuuta_2021_l_htien

Aeroflotin ohjeistus, https://www.aeroflot.ru/xx-en/covid-19?_preferredLanguage=en&_preferredL...

Valtioneuvoston ohje 27.1.2021, https://valtioneuvosto.fi/maahantulon-rajoitukset

Venäjän hallituksen tiedote 25.1.2021, http://government.ru/news/41386/

Venäjän kansalaisten matkustaminen Suomeen 17.1.2021, https://finlandabroad.fi/web/rus/aktualno/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronatietosivu-ven-c3-a4j-c3-a4ksi/384951