Päivitys 29.10.2020 - Venäjän matkustussäännöt | Lähialuematkat

Päivitys 29.10.2020 - Venäjän matkustussäännöt

Lue uudempi päivitetty tiedote tästä

Liikenne Suomen ja Venäjän välisellä rajalla on edelleen sallittu ainoastaan poikkeusryhmille. Tähän uutiseen on koottu tällä hetkellä voimassa olevat yleisimmät Venäjän viranomaisten säännökset koskien ulkomaan ja venäjän kansalaisen matkustusta. Olethan yhteydessä asiantuntijaamme, mikäli sinulla on kysyttävää Venäjälle matkustamisesta.

Negatiivinen COVID-19 testitulos vaaditaan

Negatiivinen COVID-testitulos vaaditaan kaikilta maahan saapuvilta ulkomaalaisilta. Maahan tullessa täytyy esittää korkeintaan 3 kalenteripäivää vanha englannin- tai venäjänkielinen todistus negatiivisesta testistä.

https://finlandabroad.fi/web/rus/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/ven-c3-a4j-c3-a4-vaatii-negatiivisen-covid-testin-kaikilta-maahan-saapuvilta-ulkomaalaisilta/384951

Venäjän kansalainen voi tehdä COVID-testin myös Venäjällä, kolmen päivän sisällä maahan saapumisesta. Hänen on rekisteröitävä testitulos kansallisella gosuslugi.ru nettisivustolla. Käytännössä tietojen rekisteröinti on tällä hetkellä mahdollista ainoastaan lentäen maahan saapuvilla.

Karanteeni

14 vuorokauden karanteeni on pakollinen ainoastaan Venäjälle töihin saapuvilla henkilöillä. Muiden osalta karanteenimääräys on peruttu.

Venäjän kansalaisen poistuminen maasta

Venäjän kansalaisen oikeutta poistua Venäjältä on rajoitettu ainoastaan maaliikenteen osalta. Lentäen pääsee poistumaan maasta rajoituksitta.

Venäjän kansalainen voi poistua maasta yhden kerran mm. seuraavista syistä: Toisen maan kansalaisuus, oleskelulupa, muutto töihin tai opiskelemaan toiseen maahan, muun lähisukulaisen paitsi perheenjäsenen luona vierailu, pakottavat lääketieteelliset syyt. Lisäksi tiettyjä työtehtäviä hoitavat työntekijät voivat anoa hallitukselta lupaa poistua maasta.

Venäjän kansalainen voi poistua maasta useamman kuin yhden kerran perheenjäsenen luokse vierailua varten.

Venäjän kansalaisuutta koskeva rajoitus ei koske tavaraliikennettä hoitavia kuljettajia eikä lento-, juna- ja laivahenkilökunnan liikennettä.

https://www.mid.ru/ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4157142

Kuka saa saapua Venäjälle?

Seuraavat ulkomaan kansalaiset voivat tulla maahan:

  1. Valtiollinen yhteistyö, tavaraliikennettä hoitavat kuljettajat, lento-, laiva- ja junahenkilökunta
  2. Venäjän kansalaisen perheenjäsenet, lähisukulaisen hautajaiset
  3. Oleskeluluvan haltijat (huom. työntekoviisumi рабочая виза ei ole sama kun oleskelulupa)
  4. Teknistä huoltoa ja asennustyötä suorittavat työntekijät, joiden tiedot on toimitettu toimialan ministeriön toimesta sisäasiainministeriölle ja FSB:lle
  5. Lääketieteelliset syyt, kiireellistä hoitoa tarvitsevat ulkomaalaiset kansalaiset

https://www.mid.ru/ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4157104

Lisäksi korkeasti koulutetun työntekijäviisumin haltija voi saapua Venäjälle erillisluvalla. SVKK ry avustaa suomalaisia jäseniään hankkimaan tällaisen luvan.

Mitä viisumeita Venäjälle myönnetään?

Tällä hetkellä voit matkustaa Venäjälle seuraavilla viisumeilla. Lähialuematkat avustaa mielellään viisumin hankkimisessa.

  1. Kuljettaja-, laiva- juna- ja lentohenkilökunnan viisumit. Lähialuematkat avustaa virallisen kutsun järjestämisessä.
  2. Tekninen huolto -viisumit. Venäläisen yhteistyökumppanin on järjestettävä lupa ja kutsu toimialan ministeriön kautta.
  3. Yksityisvierailu venäläisen perheenjäsenen luona. Jos venäläinen perheenjäsen on tällä hetkellä Suomessa, hänen täytyy asioida henkilökohtaisesti Venäjän konsulaatissa. Huomaathan, että aika täytyy varata ennakkoon konsulaatissa asiointia varten. Venäjällä asuvan lähisukulaisen pitää kääntyä migraatioviranomaisen puoleen, joka myöntää virallisen kutsun.
  4. Korkeasti koulutetun työntekijän työntekoviisumit. Venäläisen työnantajan on järjestettävää kutsu.
  5. Kiireellistä lääketieteellistä hoitoa tarvitsevien ulkomaan kansalaisten viisumit. Mikäli tämä viisumi anotaan, hoitolaitoksen on hankittava kutsu Sisäasiainministeriön kautta. Hoidamme kutsun asiakkaan puolesta. 

Lisätietoja

Lisätietoja liikenteen rajoituksista ja koronavirustilanteesta Venäjällä löydät tästä linkistä:

https://finlandabroad.fi/web/rus/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/tiedote-ven-c3-a4j-c3-a4ll-c3-a4-oleskeleville-suomalaisille/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_TV8iYvdcF3tq_assetEntryId=18926648