Kiinan viisumit ja viisumianomuslomakkeet | Lähialuematkat

Kiinan viisumit

Suomen kansalainen tarvitsee Kiinaan matkustaessaan viisumin. Poikkeuksena ovat transit-matkustajat, jotka saavat oleskella Pekingissä korkeintaan 72 tuntia ja Shanghaissa korkeintaan 144 tuntia ilman viisumia, mikäli heillä on jatkolentojen matkaliput ja mahdollinen kohdemaan viisumi.

Kiinan viisumipalvelukeskus aloittaa toimintansa 19.6.2018, josta lähtien Kiinan viisumitilaukset kulkevat viisumipalvelukeskuksen kautta konsulaattiin. Viisumin myöntäjänä toimii edelleen konsulaatti. Kiinan viisumihintoihin tulee korotus, joka on viisumipalvelukeskuksen palvelumaksun verran. Tästä uudesta järjestelystä ei aiheudu toimenpiteitä Lähialuematkojen viisumiasiakkaalle. 

Online-viisumitilauksen voit tehdä kätevästi osoitteessa solovisa.fi.

Tulostettavat viisumilomakkeet

Viisumi on henkilökohtainen ja määräaikainen Kiinan konsulaatin tai suurlähetystön myöntämä asiakirja, joka antaa luvan rajanylitykseen ja maassa oleskeluun.

Kiinan konsulaatti myöntää myös pikaviisumeita.

Viisumityyppi

Kertaviisumi

Kertaviisumi on voimassa 1 - 30 päivää, tarvittaessa jopa 90 päivää ja se oikeuttaa yhteen edestakaiseen matkaan. Viisumi leimataan maahan tullessa ja sieltä poistuttaessa. Viisumi on voimassa 3 kuukautta myöntöpäivästä alkaen.

Kaksikertaviisumi

Kaksikertaviisumilla voi tehdä 2 korkeintaan 30 päivän, tarvittaessa jopa 90 päivän matkaa ja se on voimassa 6 kuukautta myöntöpäivästä alkaen. HUOM! Kutsussa ja viisumihakemuksessa tulee mainita molempien vierailuiden ajankohdat, muutoin konsulaatti voi myöntää vain kertaviisumin. Kutsussa tulee olla selkeästi maininta siitä, että kyseessä on kaksikertaviisumi. 

Monikertaviisumi

Monikertaviisumilla voi tehdä useita matkoja Kiinaan 6 kuukauden tai yhden vuoden aikana. Yhden matkan aikana maassa ei saa oleskella yli 30 päivää. Poikkeustapauksissa viisumi voidaan myöntää 90 päivän oleskeluoikeudella. Monikertaviisumi on tarkoitettu erityisesti liikematkoille ja kulttuuriyhteistyöhön.

Ryhmäviisumi

Ryhmäviisumi on tarkoitettu 5-30 hengen ryhmille. Ryhmän jäsenten on kuljettava yhdessä koko matkan ajan.

Hinnat

Hinnat koskevat Suomen kansalaisia.

Viisumityyppi Voimassaolo Käsittelyaika * Hinta
Kertaviisumi 2-90 pv / 3 kk. 5 - 6 työpv. 164 €
Kaksikertaviisumi 2-90 pv / 6 kk. 5 - 6 työpv. 164 €
Monikertaviisumi 30 (90) pv / 6 kk 5 - 6 työpv. 164 €
Monikertaviisumi 30 (90) pv / 12kk 5 - 6 työpv. 164 €
Ryhmäviisumi Matkan ajan 7 - 8 työpv. 147 €/hlö

Kerta-, kaksikerta- ja monikertaviisumin saa myös pikana 3 - 4 työpäivän toimitusajalla hintaan 266 €.

* Huomaathan, että aloitamme tilauksesi käsittelyn kun kaikki viisumiasiakirjat ovat saapuneet toimistoomme. Konsulaattien poikkeavat aukioloajat saattavat hidastaa viisumin valmistumista.

Tarvittavat asiakirjat

Toimita meille:

  • passi
  • värillinen passivalokuva
  • täytetty viisumihakemus
  • majoitusvahvistus tai kutsu sekä
  • vahvistus lennoista.

Muilta kuin Suomen kansalaisilta vaaditaan alkuperäinen oleskelulupa tai kopio suomalaisen Kelakortin molemmista puolista. 

Asiakirjat voit toimittaa toimistoomme Helsinkin päärautatieasemalla tai Vuorimiehenkadulla. Postitusosoite on: Lähialuematkat, Vuorimiehenkatu 3, 00140 Helsinki. Mikäli postitat asiakirjat suosittelemme pikakirjettä tai kirjattua kirjettä jotta voit seurata lähetyksen kulkua.

Passi

Passin tulee olla voimassa vähintään 6 kuukautta ja siinä on oltava vähintään 2 tyhjää sivua. Passin tulee olla täysin ehjä. Mikäli jokin sivu on edes osittain irti, voi konsulaatti hylätä viisumihakemuksen.

Valokuva

Yksi värillinen passikuva, jonka mitat ovat 3,5 x 4,5 cm ja joka on korkeintaan 6 kuukautta vanha. Voit hankkia virallisen passikuvan myös Lähialuematkojen Vuorimiehenkadun (3) toimistosta - 8 kuvaa 10 eur.

Vahvistus

Vapaamuotoinen hotellivahvistus (vain turistiviisumia varten) tai ystävän/sukulaisen laatima kutsukirje, sekä kutsujan passikopio, Kiinan oleskeluluvan kopio ja virkatodistus perheesuhteesta kun kutsuja on hakijan perheenjäsen. Kysy lisäohjeet toimistostamme.

Viisumianomuslomake

Täytä lomake huolellisesti ohjeiden mukaan. Mikäli anomus on puutteellisesti täytetty ja emme tavoita viisumin hakijaa, emme vastaa mahdollisista virheistä tai viiveistä viisumissa. Mikäli haet viisumia yli 30 päivän oleskeluoikeudelle, perustele tämä kohdassa 3.7.

Vahvistus lennoista

Vapaamuotoinen vahvistus lennoista tai muu englanninkielinen selvitys meno- ja paluumatkasta tai jatkomatkasta toiseen maahan. Liikematkaviisumia varten lentovarauksia ei vaadita.

Kun tarvitset turistimatkalle kaksikertaviisumin

Anomuslomakkeen kohta 3.7: Kerro miksi tarvitset kaksikertaviisumin

Anomuslomakkeen kohta 2.6: Ilmoita maahantulon päivämäärä, tulokaupunki ja hotellin nimi (ensimmäinen yö) Ilmoita myös arvio toisen maahantulon saapumispäivästä ja kaupungista.

Kun matkan tarkoitus on työ tai kulttuurisuhteet

Tarvitset yllämainittujen lisäksi yhteistyökumppanin kutsun Kiinasta:

Kerta- ja kaksikerta liikematkaviisumiin tarvitset yhteistyökumppanin laatiman kutsukirjeen, jossa on kutsuttavan henkilön tiedot, matkan tarkoitus, halutun viisumin kertaisuus (yksi- tai kaksikertaviisumi). Kutsun tulee olla allekirjoitettu ja varustettu kutsuvan organisaation leimalla. Myös kopio kutsukirjeestä riittää. Huom! Mikäli yhteistyökumppani Kiinassa ei ole suuri kansainvälinen yritys, konsulaatti vaatii kutsukirjen lisäksi yhteistyökumppanin Kiinan liiketoiminnan lisenssin.

Monikertaviisumiin tarvitaanvirallinen ”The Invitation Letter of Duly Authorized Unit” tai ”Confirmation letter of invitation”. Hakijan yhteistyökumppani Kiinassa voi järjestää virallisen kutsun seuraavien tahojen kautta: "Municipal Foreign Affair Office", "Municipal Bureau of Commerce", "Foreign Economic Relations & Trade Commission", "International Trade Promotion Commission", "Foreign Trade Bureau" tai "Economic Cooperation Bureau". Mikäli hakijalla on viimeisen vuoden aikana vähintään 3 leimattua käyntiä Kiinassa, riittää yleensä monikertaviisumiin yhteistyökumppanin laatima kutsukirje. Konsuli kuitenkin päättää asian ja on mahdollista että useista aiemmista käynneistä huolimatta hän myöntääkin vain kaksikertaviisumin.

Liikematkaviisumi

Hakemuksen liitteeksi riittää yhteistyökumppanin laatima kutsukirje, erillistä vahvistusta hotellista tai lennoista ei tarvita. Kutsukirjeessä tulee mainita kutsuttavan henkilötietoina koko nimi, syntymäaika ja sukupuoli. 

Mikäli matka edellyttää pitkäaikaista, yhtäjaksoista oleskelua Kiinassa (varsinaiset työ- ja opiskeluviisumit), ota yhteyttä Lähialuematkojen toimistoon. 

Ryhmäviisumi

Matkustajalista, jossa ilmoitetaan matkustajien nimet (kuten passissa), sukupuoli, ammatti, syntymäaika ja passinnumero, kiinalaisen matkanjärjestäjän puolto ja suomalaisen matkanjärjestäjän kirjoittama saate, josta käy ilmi matkan tiedot lähtö- ja paluupäivämäärineen. Erillistä hakemuslomaketta tai valokuvia ei tarvita. Huom! Ryhmäviisumia ei enää voi hakea passikopiolla vaan alkuperäinen passi tarvitaan kaikista ryhmän jäsenistä (muutos 2.2.15).

Viisumiehdot

Kun anomus on toimitettu viisumi- tai puoltokäsittelyyn, sitä ei voi perua tai muuttaa ilman peruutus- tai muutoskuluja. Peruutuskulut ovat 100 % viisumin kokonaishinnasta.

Lähialuematkat - Oy Russian Tours Ltd ei vastaa konsulaatin tai sisäministeriön tekemistä hinnanmuutoksista, eikä viisumisäännösten muuttumisesta aiheutuvista kustannuksista. Hinnat sitoumuksetta.

Valmiita viisumeita voi tiedustella viisumipalvelustamme puh. 09-6689 5735

Viisumilomakkeet Kiinaan

Ladattavat viisumianomuslomakkeet.

Yhteydenottolomake